Looking out - looking back

Info...

Looking out - looking back/Time in the Stream

Is a collaboration project with Maritime Museum archive in  Gothenburg, they gave me free disposition of their visual archive for an exhibition. The cooperation became an exhibition in Gothenburg Harbour

 

Christine Sjöberg wrote the exhibition text;

 

TIME IN THE STREAM

 

Havet. Ett ord, en titel på en dikt, en sång. Ett skådespel, berättelser om färder över vattnet och om människor vid dess rand. Om ett hav som bär de största maskiner, om ett hav som sväljer de största skepp av stål och metall. Skildringar av odjur, ofatt- bara djup, lockande röster, varelser som i dimman tar din hand. Fåglar som skriker, en kikare med land i sikte. Havet. En grå strimma, vid horisonten ett lysande band, i mörkret en våg som glimmar.

 

Verket Time in the Stream, skapat av konstnären Lars Dyrendom under våren 2013, består av två bildserier med fotografier från Sjöfartsmuseets arkiv. En av serierna är placerad i vattnet och den andra på land. På land ser vi fotografier av passag- erarfartyg mot horisonten, svävande måsar och tunga laster i hamn. I vattnet fotografier av män som någon gång mellan 1949-1952 arbetade på fartyget M/S Ragnhildsholm, byggd på Eriksberg 1929. De är uppradade, dokumenterade. Deras ansiktsuttryck befinner sig långt ifrån känslan som kommer till uttryck i Jonathans Reuters (1859-1947) verser som kraft- fullt sjungits ut av Jussi Björling (1911-1960): ”På ändlös led är livet fritt, ej trives tvång / När havet sjunger, grönt och vitt, sin höga frihetssång”.

 

Älvens vatten sköljer över de svartvita fotografierna. De är vända mot kameran, sjömännen, de som enligt myter och sägner hade en famn i var hamn, drev vind för våg, älskade och levde för havets sång. Karin Boye (1900-1941) skrev 1927 i dikten Havet: ”Så ge ditt liv åt havet. Det kräver blod av sin man, men sist, djupt i det djupa, får ingen vila, som han.” Männens blick- ar tycks vandra åt olika håll, tomma, ironiska, farliga, fyllda av ångest. De uttrycker en motsägelsefull blandning av instängd- het, frihet och galenskap. På en av bilderna finns en kvinna i läderrock, hon är den enda, den enda som blickar åt motsatt håll, bort från fotografen, utanför bildens ram.

 

På andra sidan älven står en annan kvinna, förtvivlat väntande med händerna knutna. Hennes anletsdrag är fyllda av sorg, ifrån sidan liknar hon en bedjande galjonsfigur. Hon är inte vänd mot havet utan mot ön Hisingen, så att man kan se hennes profil från både hav och land. Statyn Kvinna vid havet, även kallad Sjömanshustrun, av Ivar Johnsson (1885-1970) kom på plats 1934. Den restes intill hamninloppet till minne av sven- ska sjömän som omkom under första världskriget, på sockeln står 684 namn.

 

Här, i vattnet vid Eriksberg, flyter fotografier av sjömän, några vars namn redan har glömts bort. I arkivets bilder har deras blickar etsats fast och vittnar om öden vi blott kan gissa.

 

Christine Sjöberg

Doktorand i konst- och bildvetenskap

Göteborgs universitet

.

size: 240 x 80 cm